KURULLAR

ONUR KURULU
Erol ÖZVAR
Marmara Üniversitesi Rektörü
Hakan GÜNDÜZ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Oya GÜRBÜZ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Kurucu Öğretim Üyesi
Emel ERDAL ÇALIKOĞLU
Türk Dermatoloji Derneği Başkanı

KONGRE BAŞKANI
Tülin ERGUN

KONGRE SEKRETERİ
Dilek SEÇKİN GENÇOSMANOĞLU

DÜZENLEME KURULU
Çağdaş AKASLAN
Dilek BAYRAMGÜRLER
Recep DURSUN
Ozan ERDEM
Aslı KAPTANOĞLU
Ali KARAKUZU
Züleyha ÖZGEN
Andaç SALMAN
Gonca SARAÇ
Deniz YÜCELTEN