KURSLAR

24 Eylül 2019, Salı

KURS PROGRAMI
DERMOSKOPİ KURSU
A SALONU
GRUP 1 Kurs Başkanları: Sedef Şahin, Mustafa Turhan Şahin
11:00-11:30 Benign pigmente lezyonlarda dermoskopi Özgür Timurkaynak
11:30-12:00 Malign pigmente lezyonlarda dermoskopi Gülsüm Gençoğlan
12:00-12:30 Pigmente olmayan tümörlerde dermoskopi Ercan Arca
12:30-13:15
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-13:45 İnflamatuar hastalıklarda dermoskopi Gamze Erfan
13:45-14:15 Tanınız nedir? (interaktif) Sedef Şahin
14:15-14:45 Eğiticilerin olguları üzerinden dermoskopik tanı Mustafa Turhan Şahin
14:45-15:00 Tartışma
15:00 - 15:15
KAHVE ARASI
GRUP 2 Kurs Başkanları: Sedef Şahin, Mustafa Turhan Şahin
15:15-15:45 Benign pigmente lezyonlarda dermoskopi Özgür Timurkaynak
15:45-16:15 Malign pigmente lezyonlarda dermoskopi Gülsüm Gençoğlan
16:15-16:45 Pigmente olmayan tümörlerde dermoskopi Ercan Arca
16:45 - 17:00
KAHVE ARASI
17:00-17:30 İnflamatuar hastalıklarda dermoskopi Gamze Erfan
17:30-18:00 Tanınız nedir? (interaktif) Sedef Şahin
18:00-18:30 Eğiticilerin olguları üzerinden dermoskopik tanı Mustafa Turhan Şahin
18:30-18:45 Tartışma
 
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ KURSU
B SALONU
GRUP 1 Kurs Başkanları: Erkan Alpsoy, Osman Köse
11:00-11:20 Neden araştırma yaparız? Ekin Şavk
11:20-11:40 Araştırma ve etik Osman Köse
11:40-12:10 Bir bilimsel araştırma nasıl planlanır? Figen Demir
12:10-12:45 Araştırma yöntemleri Erkan Alpsoy
12:45 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:10 Makale nasıl yazılır, revize edilir? Dergi nasıl seçilir? Deniz Seçkin
14:10-14:45 Bir makale nasıl okunur, nasıl yorumlanır? Figen Demir
14:45-15:00 Tartışma
15:00 - 15:15
KAHVE ARASI
GRUP 2 Kurs Başkanları: Erkan Alpsoy, Osman Köse
15:15-15:35 Neden araştırma yaparız? Ekin Şavk
15:35-15:55 Araştırma ve etik Osman Köse
15:55-16:25 Bir bilimsel araştırma nasıl planlanır? Figen Demir
16:25-17:00 Araştırma yöntemleri Erkan Alpsoy
17:00 - 17:15
KAHVE ARASI
17:15-17:55 Makale nasıl yazılır, revize edilir? Dergi nasıl seçilir? Deniz Seçkin
17:55-18:30 Bir makale nasıl okunur, nasıl yorumlanır? Figen Demir
18:30-18:45 Tartışma
 
DERMATOALLERJİ KURSU
C SALONU
GRUP 1 Kurs Başkanları: Esen Özkaya, Emek Kocatürk Göncü
11:00-11:30 Allerji nedir? Reaksiyon tiplerine göre klinik bulgular ve ulusal veriler Şebnem Aktan
11:30-12:00 Deri delme (prick) testi uygulaması ve yorumlaması Andaç Salman
12:00-12:30 Deri yama testi metodolojisi ve okunması Esen Özkaya
12:30 - 13:15
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-13:45 Kronik indüklenebilir ürtikerde tanısal testler Emek Kocatürk Göncü
13:45-14:15 İlaç reaksiyonlarında tanısal testler Rafet Koca
14:15-14:45 Zor olgular, yaratıcı çözümler Esen Özkaya, Andaç Salman, Emek Kocatürk Göncü, Rafet Koca
14:45-15:00 Tartışma
15:00 - 15:15
KAHVE ARASI
GRUP 2 Kurs Başkanları: Esen Özkaya, Emek Kocatürk Göncü
15:15-15:45 Allerji nedir? Reaksiyon tiplerine göre klinik bulgular ve ulusal veriler Şebnem Aktan
15:45-16:15 Deri delme (prick) testi uygulaması ve yorumlaması Andaç Salman
16:15-16:45 Deri yama testi metodolojisi ve okunması Esen Özkaya
16:45 - 17:00
KAHVE ARASI
17:00-17:30 Kronik indüklenebilir ürtikerde tanısal testler Emek Kocatürk Göncü
7:30-18:00 İlaç reaksiyonlarında tanısal testler Rafet Koca
18:00-18:30 Zor olgular, yaratıcı çözümler Esen Özkaya, Andaç Salman, Emek Kocatürk Göncü, Rafet Koca
18:30-18:45 Tartışma
 
KOZMETİK DERMATOLOJİ
D SALONU
(Eğiticiler tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Kozmetik Ünitesi’nde yapılan uygulamaların canlı bağlantıyla yayınlanması şeklinde gerçekleştirilecektir)
GRUP 1 Kurs Başkanları: Hakan Erbil, Ayşe Akman Karakaş
11:00-11:15 Deri yaşlanması Hakan Erbil
11:15-11:45 Lazer ve ışık sistemleri: rejüvenasyon ve ötesi Şerafettin Saraçoğlu
11:45-12:15 PRP ve mikroiğneleme Vahide Baysal Akkaya
12:15-12:45 İp uygulamaları Recep Dursun
12:45 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Botulinum toksin uygulamaları Gonca Gökdemir
14:00-14:45 Dolgu uygulamaları Sadiye Kuş
14:45-15:00 Tartışma
15:00 - 15:15
KAHVE ARASI
GRUP 2 Kurs Başkanları: Hakan Erbil, Ayşe Akman Karakaş
15:15-15:30 Deri yaşlanması Hakan Erbil
15:30-16:00 Lazer ve ışık sistemleri: rejüvenasyon ve ötesi Şerafettin Saraçoğlu
16:00-16:30 PRP ve mikroiğneleme Vahide Baysal Akkaya
16:30-17:00 İp uygulamaları Recep Dursun
17:00 - 17:15
KAHVE ARASI
17:15-17:45 Botulinum toksin uygulamaları Gonca Gökdemir
17:45-18:30 Dolgu uygulamaları Sadiye Kuş
18:30-18:45 Tartışma
 
PEDİYATRİK DERMATOLOJİ KURSU
E SALONU
GRUP 1 Kurs Başkanları: Sevgi Bahadır, Deniz Yücelten
11:00-11:20 Neonatal eritrodermi Sibel Ersoy Evans
11:20-11:45 Hipo/hiperpigmente lezyonlara yaklaşım Sevgi Bahadır
11:45-12:15 Enfeksiyöz döküntüler Filiz Cebeci
12:15-12:45 Vasküler malformasyonlar-Hemanjiyomlar Deniz Yücelten
12:45 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 Vasküler lezyonlarda lazer tedavisi Deniz Akkaya
14:00-14:20 Keratinizasyon bozuklukları Zeynep Topkarcı
14:20-14:40 Pediatrik çağda sistemik ilaç kullanımı Çiğdem Asena Doğramacı
14:40-15:00 Tartışma
15:00 - 15:15
KAHVE ARASI
GRUP 2 Kurs Başkanları: Sevgi Bahadır, Deniz Yücelten
15:15-15:35 Neonatal eritrodermi Sibel Ersoy Evans
15:35-16:00 Hipo/hiperpigmente lezyonlara yaklaşım Sevgi Bahadır
16:00-16:30 Enfeksiyöz döküntüler Filiz Cebeci
16:30-17:00 Vasküler malformasyonlar-Hemanjiyomlar Deniz Yücelten
17:00 - 17:15
KAHVE ARASI
17:15-17:45 Vasküler lezyonlarda lazer tedavisi Deniz Akkaya
17:45-18:05 Keratinizasyon bozuklukları Zeynep Topkarcı
18:05-18:25 Pediatrik çağda sistemik ilaç kullanımı Çiğdem Asena Doğramacı
18:25-18:45 Tartışma
 
UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK KURSU
F SALONU
(Katılımcıların, SPSS programı yüklemiş oldukları kişisel bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri önerilmektedir)
GRUP 1 Kurs Başkanları: Pınar Ay, Ahmet Topuzoğlu
11:00-11:10 Tanışma, beklentilerin alınması, kurs programı Pınar Ay
11:10-11:50 Temel istatistik kavramlar: p değeri ve güven aralığı ne anlama gelir? Pınar Ay
11:50-12:30 Parametrik ve non-parametrik testler: Hangi testi seçmeliyim? Ahmet Topuzoğlu
12:30 - 13:15
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-14:00 İki grup ortalamasının karşılaştırılması: bağımlı ve bağımsız gruplarda t-testi, Mann Whitney U ve Wilcoxon testleri Pınar Ay
14:00-14:45 Üç grup ortalamasının karşılaştırılması: ANOVA ve Kruskal Wallis testleri Kategorik değişkenlerin karşılaştırılması: Ki-kare ve Fisher testleri Ahmet Topuzoğlu
14:45-15:00 Geri bildirimlerin alınması ve kapanış Ahmet Topuzoğlu
15:00 - 15:15
KAHVE ARASI
GRUP 2 Kurs Başkanları: Pınar Ay, Ahmet Topuzoğlu
15:15-15:25 Tanışma, beklentilerin alınması, kurs programı Pınar Ay
15:25-16:05 Temel istatistik kavramlar: p değeri ve güven aralığı ne anlama gelir? Pınar Ay
16:05-16:45 Parametrik ve non-parametrik testler: Hangi testi seçmeliyim? Ahmet Topuzoğlu
16:45 - 17:00
KAHVE ARASI
17:00-17:45 İki grup ortalamasının karşılaştırılması: bağımlı ve bağımsız gruplarda t-testi, Mann Whitney U ve Wilcoxon testleri Pınar Ay
17:45-18:30 Üç grup ortalamasının karşılaştırılması: ANOVA ve Kruskal Wallis testleri Kategorik değişkenlerin karşılaştırılması: Ki-kare ve Fisher testleri Ahmet Topuzoğlu
18:30-18:45 Geri bildirimlerin alınması ve kapanış Ahmet Topuzoğlu