BİLİMSEL PROGRAM

"kongre programını pdf olarak indirmek için tıklayınız”

 • 25 Eylül 2019, Çarşamba

  BİLİMSEL PROGRAM
  08:30 - 08:50
  AÇILIŞ
  A SALONU
  08:50 - 09:10
  GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DERMATOLOJİ
  A SALONU
  Cengizhan Erdem
  09:15 - 10:35
  PANEL - 1: LENFOMALAR
  A SALONU


  09:15 - 09:35


  09:35 - 09:55


  09:55 - 10:15


  Oturum Başkanları : Ali Tahsin Güneş, Nahide Onsun

  Olgularla mikozis fungoides dışı lenfomalarda klinik
  Dilek Bayramgürler

  Erken evre mikozis fungoideste tedavi
  Hatice Şanlı

  İleri evre mikozis fungoideste tedavi
  Muhit Özcan
  10:15 - 10:20

  SS – 24 Tek Merkezde Takip Edilen Follikülotropik Mikozis Fungoides Olgularının Klinik ve Prognostik Özellikleri ile Takip Sonuçları
  Ceren Uzungeliş
  10:20 - 10:35
  Tartışma
  09:15 - 10:35
  PANEL - 2: EKZEMALAR: GÜNCEL DURUM ve YENİLİKÇİ TEDAVİLER
  B SALONU


  09:15 - 09:30


  09:30 - 09:45


  09:45 - 10:00


  Oturum Başkanları : Ertuğrul Aydemir, Vahide Baysal Akkaya

  Atopik dermatit: Patogenez, profilaksi ve tedavide yenilikler
  Esen Özkaya

  Kontakt dermatit: Tedavide yenilikler, yeni allerjenler
  Rafet Koca

  Seboreik dermatit: Patogenez ve tedavide yenilikler
  Sema Aytekin
  10:00 - 10:05
  SS – 42 Orta ve Şiddetli Atopik Dermatitli Hastalarda Dupilumab Tedavisinin Kaşıntı Numarasal Değerlendirme, EASİ, SKORAD ve Global Araştırmacı Skorlarına Hızlı Klinik Etkisi
  Nazlı Caf
  10:05 - 10:10
  SS – 54 Kliniğimizde 1996-2019 yılları arasında takip edilen atopik dermatitli olguların epidemiyolojik yönden değerlendirilmesi: Retrospektif, kesitsel, gözlemsel bir çalışmanın ön bulguları
  Goncagül Babuna Kobaner
  10:10 - 10:15


  10:15 - 10:35
  Öne çıkan mesajlar
  Zeynel Önder, Aslı Tokmak


  Tartışma

  10:35 - 10:55
  KAHVE ARASI
  10:55 - 12:20
  YUVARLAK MASA OTURUMU-1: AKNE
  A SALONU


  10:55 - 11:10


  11:10 - 12:00


  12:00 - 12:05


  12:05 - 12:20


  Oturum Başkanları : Nilsel İlter, Hayriye Sarıcaoğlu

  Patogenezden tedaviye akne
  Nilsel İlter

  Yuvarlak masa tartışması: Olgular üzerinden tüm boyutlarıyla akne hastasının yönetimi
  Nilsel İlter, Ayşe Serap Karadağ, Aslı Aksu Çerman, Sezgi Sarıkaya Solak, Hayriye Sarıcaoğlu

  Öne çıkan mesajlar
  Nilsel İlter

  Tartışma

  10:55 - 12:20
  PANEL - 3: TEDAVİDE EN YENİLER
  B SALONU


  10:55 - 11:10


  11:10 - 11:25


  11:25 - 11:40


  11:40 - 11:55


  Oturum Başkanları : Ahmet Yaşar Turanlı, Ayten Ferahbaş Kesikoğlu

  Sistemik tedavide en yeniler
  Emine Derviş

  Topikal tedavide en yeniler
  Emine Tamer

  Fiziksel tedavilerde en yeniler
  Gonca Elçin

  Dermatolojide en sık kullanılan endikasyon dışı ilaçlar
  Ayşe Akman Karakaş
  11:55 - 12:00
  SS – 06 Kronik Spontan Ürtiker Tanılı Hastalarda Omalizumab Tedavi Yanıtının Ürtiker Kontrol Testi ile Değerlendirilmesi
  Sera Nur Yücesoy
  12:00-12:05
  SS – 68 Androjenik Alopesili Hastalarda Plateletten Zengin Plazma Uygulamasının Tek Başına veya Kombine Tedavilerle Kıl Folikül Sayısı, Telogen/Anogen Oranı ve Minyatür Kıl Oranı üzerine Olan Etkileri
  Funda Koç Babayiğit
  12:05 - 12:20
  Tartışma

  10:55 - 12:20
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 1
  C SALONU


  10:55 – 11:02


  11:02 – 11:09  11:09 – 11:16  11:16 – 11:23


  11:23 – 11:30


  11:30 – 11:37


  11:37 – 11:44


  11:44 – 11:51  11:51 – 11:58


  11:58 – 12:05  12:05 – 12:12


  12:12: 12:20  Oturum Başkanları : Kenan Aydoğan, Aslı Kaptanoğlu

  SS - 03 Psoriasis hastalarında sistemik tedaviye uyum
  Sezen Yazıcı Vural

  SS - 05 Psoriasis Polikliniğinde Takip Edilen Hastalarda Komorbiditelerin Psoriasis Şiddeti ile İlişkisinin Retrospektif Değerlendirilmesi
  Defne Özkoca

  SS - 07 Kliniğimizde Biyolojik Ajan Tedavisi Alan Psoriasis Hastalarımızın Sosyodemografik, Klinik Özellikleri ile Tedavi Sonuçlarının Değerlendirildiği Retrospektif bir Çalışma
  Alper Ekinci

  SS - 13 Psoriasis hastalarında IL17A inhibitörü tedavisinin klinik deneyimimiz eşliğinde değerlendirilmesi
  Merve Aygün

  SS - 20 Fototerapinin Demodex spp Dansitesine Etkisi
  Işıl Ezgi Urgancı

  SS - 25 Dermatologlar güneşten korunma metotlarını etkin şekilde uyguluyor mu?
  Atiye Oğrum

  SS - 33 Orta-Şiddetli Pediatrik Psoriasis Hastalarında Demografik, Klinik Özellikler ve Tedavi Yönetimi
  Melek Pınar Kılıç

  SS - 45 Psoriasis tedavisinde kullanılan biyolojik ajanların yan etkilerinin değerlendirilmesi: Çok merkezli retrospektif kohort
  Filiz Topaloğlu Demir

  SS - 48 Sekukinumab Tedavisi Alan Psoriasisli Hastaların Retrospektif Analizi
  Cansu Şahin

  SS - 57 Erken ve Geç Başlangıçlı Psoriazisli Hastaların Sistemik İnflamatuvar Komorbiditeler Açısından Karşılaştırılması
  Leyla Hüseynova

  SS - 64 Pediatrik Psoriazis Olgularında Komorbiditelerin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
  Gülistan Maçin

  SS - 67 Psoriasis Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı
  Büşra Aydın

  12:20 - 13:00
  Uydu Sempozyumu - Teoriden Tedaviye Psoriasis
  A SALONU
  Oturum Baskanlari: Erkan Alpsoy , Nilgün Atakan

  Psoriasiste Butunsel Yaklasim, Uzun Sureli Iyilesme
  Burhan Engin

  Psoriasisin Zor Vakalarinda Secukinumab ile Butunsel Tedavi Yaklasimi
  Başak Yalcın
  12:20 - 13:00
  Bayer Uydu Sempozyumu
  B SALONU


  İz Kalmayacak Değil Mi?
  Emel Öztürk Durmaz, Onur Çukurluoğlu

  13:00 - 14:00
  ÖĞLE YEMEĞİ
  14:00 - 15:00
  KONFERANS - 1
  A SALONU
  Oturum Başkanı : Tülin Ergun

  Hidradenitis suppurativa
  Iltefat Hamzavi

  15:00 - 16:20
  PANEL - 4: SAÇ HASTALIKLARI
  A SALONU


  15:00 - 15:15


  15:15 - 15:30


  15:30 - 15:45


  15:45 - 16:00


  Oturum Başkanları : Tayyar Cantürk, Yalçın Tüzün

  Androgenetik alopesi
  Güneş Gür Aksoy

  Telojen effluvium
  Özlem Dicle

  Sikatrisyel alopesi
  Tülin Güleç

  Alopesi areata
  Server Serdaroğlu
  16:00 - 16:05
  SS – 14 Orta Ve Şiddetli Yama Tipi Alopesia Areata, Totalis,Ve Universalis Hastalarında Tofacitinib Tedavisi
  Kenan Aydoğan
  16:05 - 16:20
  Tartışma

  15:00 - 16:20
  YUVARLAK MASA OTURUMU-2: PSORİASİS: ZOR OLGULARIN YÖNETİMİ
  B SALONU


  15:10 - 15:20


  15:20 - 15:30


  15:30 - 15:40


  15:40 - 15:50


  15:50 - 16:00


  16:00 - 16:05


  16:05 - 16:20
  Oturum Başkanları : Nilgün Atakan, Serhat İnalöz

  Çocukluk çağında psoriasis
  Didem Didar Balcı

  Hamileyim, emziriyorum, aile kurmak istiyorum
  Müge Güler Özden

  Hastamın malinitesi var
  Arzu Kılıç

  Transplantasyon, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı
  Nida Kaçar

  Hastamın viral hepatiti var
  Nilgün Atakan

  Öne çıkan mesajlar
  Nilgün Atakan

  Tartışma

  15:00 – 16:17
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 2
  C SALONU


  15:00 – 15:07


  15:07 – 15:14


  15:14 – 15:21


  15:21 – 15:28


  15:28 – 15:35


  15:35 – 15:42


  15:42 – 15:49  15:49 – 15:56


  15:56 – 16:03  16:03 – 16:10  16:10 – 16:17  Oturum Başkanları : Sezgi Sarıkaya Solak, Ayşe Serap Karadağ

  SS - 02 Türkiye'nin Doğusu ve Güneydoğusunda Görülen Fitodermatit Olguları: Bir Prospektif Çalışma
  İsa An

  SS - 19 Sistemik İsotretinoin Kullanan Akne Vulgaris Hastalarında Subklinik Aterosklerozun Değerlendirilmesi
  Tekden Karapınar

  SS - 23 Sık Görülen Folikülitlerde Dermatoskopinin Tanısal Değeri
  Ali Haydar Eskiocak

  SS - 26 Cildimizdeki Boya: Kimler ve Neden Yaptırıyor?
  Melek Aslan Kayıran

  SS - 37 Nadir Görülen ve Zor Tanı Alan Bir Psikodermatoz: Delüzyonel Parazitoz
  Gül Şekerlisoy

  SS - 38 Kliniğimizde Takip Edilen Hidradenitis Supurativa Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
  Ece Uğurer

  SS - 40 Ulusal Akne Haftasında yapılan bilgilendirme seminerlerinin katılımcıların akne hakkındaki bilgi düzeylerine etkisi
  Hatice Kaya Özden

  SS - 56 Akne Skar Sıklığının ve Tiplerinin Belirlenmesi: Multimerkez, Prospektif, Kontrollü Bir Çalışma
  Emin Özlü

  SS - 47 Atopik dermatit tanılı çocuk hastaların ve ailelerinin yaşam kaliteleri ile hastalık şiddeti, sosyoekonomik statü, hasta depresyon ve kaygısı arası ilişkilerin incelenmesi
  Esra Saraç

  SS - 63 Akne vulgaris tedavisinde sistemik isotretinoin kullanan kadın hastaların cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi
  Ece Nur Değirmentepe

  SS - 66 Rozaseli Hastalarda Gastrointestinal İnflamasyonun Bir Belirteci Olan Fekal Calprotectin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Aslı Aksu Çerman

  16:20 - 16:40
  KAHVE ARASI
  16:40 - 17:40
  KONFERANS - 2
  A SALONU
  Oturum Başkanları : Dilek Bayramgürler, Dilek Seçkin Gençosmanoğlu

  Vitiligo: an overview from pathogenesis to treatment
  Iltefat Hamzavi


 • 26 Eylül 2019, Perşembe

  BİLİMSEL PROGRAM
  08:30 - 10:00
  PANEL - 5: ÜRTİKER ve ANJİYOÖDEM
  A SALONU


  08:30 - 08:45


  08:45 - 09:00


  09:00 - 09:15


  09:15 - 09:30


  09:30 - 09:35  09:35 - 09:40


  09:40 - 10:00
  Oturum Başkanları : Oktay Taşkapan, Meral Ekşioğlu

  Ürtiker ve taklitçileri
  Emel Bülbül Başkan

  Kronik spontan ürtikerde güncel tedavi
  Andaç Salman

  Anjioödemin tanı ve tedavisi
  Oktay Taşkapan

  H1'den H4'e antihistaminikler
  Asuman Cömert Erkılınç

  SS – 35 Kronik Spontan Ürtiker Hastalarında Bağırsak Mikrobiyomunun Metagenomik DNA Profili; Kronik Spontan Ürtiker Hastalığının Bağırsak Mikrobiyomu ile İlişkisinin Araştırılması
  Gülcan Yüksekal

  Öne çıkan mesajlar
  Gizem Demir

  Tartışma

  08:30 - 10:00
  PANEL - 6: GÜNCELLEME
  B SALONU


  08:30 - 08:45


  08:45 - 09:00


  09:00 - 09:15


  09:15 - 09:30


  09:30 - 09:35  09:35 - 09:40


  09:40 - 10:00
  Oturum Başkanları : Ayla Gülekon, Ali Karakuzu

  Bazal ve skuamöz hücreli kanser
  Bengü Gerçeker Türk

  Merkel hücreli karsinom ve anjiosarkom
  Can Baykal

  Lazerin kozmetik dışı endikasyonlarda kullanımı
  Ercan Çalışkan

  Tırnak hastalıkları
  Fatih Göktay

  SS – 09 Trakya Bölgesi'ndeki kutanöz skuamöz hücreli karsinomların demografik ve klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi
  Haydar Yöndem

  SS – 32 Rozase Hastalarında Pulsed Dye Lazer Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  Seval Karasatı

  Tartışma

  08:30 – 09:54
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 3
  C SALONU


  08:30 - 08:37


  08:37 - 08:44  08:44 - 08:51  08:51 - 08:58


  08:58 - 09:05  09:05 - 09:12  09:12 - 09:19  09:19 - 09:26


  09:26 - 09:33


  09:33 - 09:40


  09:40 - 09:47


  09:47 - 09:54
  Oturum Başkanları : Sibel Ersoy Evans, Müge Güler Özden

  SS - 12 Vitiligoda oksidan-antioksidan durumunun serum arilesteraz, katalaz, miyeloperoksidaz, paraoksanoz ve tiyol aktiviteleri ile değerlendirilmesi
  Anıl Gülsel Bahalı
  SS - 15 Liken Planopilaris ve Diskoid Lupus Eritematozusta Merkel Hücre Sayısı ile Derideki Dağılımının ve CD200 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi
  Ece Erbağcı

  SS - 16 Vitiligo hastalarında melanositik nevusların sayı, büyüklük ve dermoskopik özelliklerinin belirlenmesi: Önçalışma bulguları
  Selin Işık

  SS - 17 Nörofibromatozis Tip 1 Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Vahid Ahmadi

  SS - 30 Morfea hastalarında sistemik metotreksat tedavisi etkinlik ve güvenliliğinin değerlendirilmesi: Retrospektif bir çalışma
  Esma Katkat

  SS - 31 Kutanöz leishmaniasis tedavisinde kullanılan beş değerli antimon bileşiklerinin hemogram ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
  İsa An

  SS - 46 Kısa dönem Omalizumab tedavisine cevap vermeyen kronik spontan ürtiker hastalarının sosyo-demografik özellikleri; Haseki Deneyimi
  Baran Cayhan

  SS - 49 Oral Lökoplakiler: Demografik, klinik ve histopatolojik özellikler
  Ecem Bulut Okut

  SS - 53 Vitiligo tanılı hastalarda IFN-gamma/ IL-10 oranının hastalık aktivitesi ve yaygınlığı ile ilişkisi
  Gözde Emel Gökçek

  SS - 55 Mikozis Fungoideste Hastalık Evresi ile Laboratuvar Parametrelerinin İlişkisi
  Ecem Bostan

  SS - 60 Vulvar Liken Sklerozun Yaşam Kalitesine Ve Cinsel İşlevlere Etkisi
  Özlem Helvacıoğlu

  SS - 65 Erken evre mikozis fungoides hastalarında diagnostik bir belirteç olarak TOX, TWIST1, STAT4 ve SATB1 gen ekspresyonu analizi; prospektif analitik çalışma
  Sinem Örnek

  10:00 - 10:20
  KAHVE ARASI
  10:20 - 11:45
  ASİSTANLARIMIZ SORUYOR-1:HEKİMLERDE TÜKENMİŞLİK ve ÇÖZÜMLERİ
  A SALONU


  10:20 - 10:30


  10:30 - 10:45


  10:45 - 11:15


  11:15 - 11:45
  Moderatörler : İlknur Kıvanç Altunay, Çağdaş Akaslan

  Yaşadıklarımız
  Çağdaş Akaslan, Ozan Erdem

  Hekime yönelik şiddet ve tükenmişlik
  İlknur Kıvanç Altunay

  Tanımaktan anlamaya: Iskaladığımız yanları ile yaşamın içindeki depresyon
  Mehmet Sungur

  Dertleşme
  Tüm katılımcılar

  10:20 - 11:45
  PANEL - 7: TANIDAN TEDAVİYE İLAÇ REAKSİYONLARI
  B SALONU


  10:20 - 10:35


  10:35 - 10:50


  10:50 - 11:05


  11:05 - 11:20


  11:20 - 11:25


  11:25 - 11:45
  Oturum Başkanları : Ayşen Karaduman, Demet Çiçek

  İlaç reaksiyonundan ne zaman kuşkulanalım ?
  Aslı Hapa

  Toksik epidermal nekroliz ve diğer yaşamı tehdit eden ilaç reaksiyonlarında hasta yönetimi
  Mehmet Salih Gürel

  Yeni nesil ilaçlara bağlı deri reaksiyonları
  Rebiay Kıran

  Akılcı ilaç kullanımı: Sistemik kortikosteroidler
  Evren Demirsoy

  SS – 10 Stevens Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz: 23 Hastanın Retrospektif Analizi
  Caner Demircan

  Tartışma

  10:20 – 11:23
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 4
  C SALONU


  10:20 - 10:27


  10:27 - 10:34  10:34 - 10:41


  10:41 - 10:48


  10:48 – 10:55


  10:55 - 11:02  11:02 - 11:09  11:09 - 11:16


  11:16 - 11:23
  Oturum Başkanları : Bengü Gerçeker Türk, Fatih Göktay

  SS - 27 Akral melanositik lezyonların prevalansı, dermoskopik özellikleri ve hasta farkındalığının değerlendirilmesi
  Zeynep Karaca

  SS - 29 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Oral Mukoza Polikliniğinde Takipli Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
  Nimet Yeşim Günay

  SS - 34 Liken planusta subklinik tırnak tutulumunun dermoskopi ile araştırılması: Prospektif, kontrollü çalışma
  Ömer Faruk Elmas

  SS - 41 Oftalmik Herpes Zoster: 50 Hastanın Klinik Özellikleri ve Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesi
  Elif Bal Avcı

  SS - 51 Raynaud Fenomeni Pozitif Hastalarda Tırnak Kıvrım Dermoskopisi
  Güzin Sarı

  SS - 52 "Türkiye Ürtiker Tanı ve Tedavi Kılavuzu" Baz Alınarak Kliniğimizde Tedavi Edilen Kronik Ürtikerli Hastaların Basamak Tedavisine Göre Dağılımı
  Nihal Sarı

  SS - 58 Pigmente purpurik dermatoz hastalarında epidemiyolojik, klinik, histopatolojik değerlendirme ve ayırıcı tanı: 10 yıllık deneyim
  Ceyda Çaytemel

  SS - 62 Zor ürtiker mi ürtikeryal vaskülit mi?
  Pelin Kuteyla Can

  SS - 69 Aktinik keratozların değerlendirilmesinde reflektans konfokal mikroskopi ve optik koherans tomografi
  Aslı Vefa Erdemir
  11:45 - 12:30
  KONFERANS - 3
  A SALONU
  Oturum Başkanları : Tülin Mansur, Emel Güngör

  Life threatening drug eruptions
  Robert Schwartz

  12:30 - 13:30
  ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30 - 14:10
  Janssen Uydu Sempozyumu
  A SALONU
  Psoriasis Tedavisinde Multidisipliner Sorunlara Çözüm Yaklaşımları
  Moderatör : Nilgün Atakan

  Psoriasis Tedavisinde Etkililik ve Uzun Vadeli Sonuçlar
  Emel Bülbül Başkan

  Her Yönüyle Güncel Psoriatik Artrit Tedavisi
  Ediz Dalkılıç

  Psoriasis ve Gastroenterolojik Komorbiditeler
  Murat Törüner

  Tartışma
  13:30 - 14:30
  Gen İlaç Uydu Sempozyumu
  B SALONU
  Moderatör : Hakan Erbil

  AbobotulinumtoxinA: Scientific reasons for achieving optimal aesthetic outcomes
  Matthew Beard

  AbobotulinumtoxinA: Ruhsatlı Endikasyonlar ve Etkinlik Parametreleri
  Ercan Çalışkan

  Tartışma
  14:10 - 15:10
  KONFERANS - 4
  A SALONU
  Oturum Başkanları : Nilgün Solak, Emel Erdal Çalıkoğlu

  Anatomical correlation of soft tissue augmentation
  Hassan Galadari

  15:10 - 15:30
  KAHVE ARASI
  15:30 - 17:00
  YUVARLAK MASA OTURUMU-3: OLGULARLA KOZMETİK DERMATOLOJİ
  A SALONU


  15:30 - 15:45


  15:45 - 16:05


  16:05 - 16:20


  16:20 - 16:35


  16:35 - 16:40


  16:40 - 17:00
  Oturum Başkanları : Gönül Ergenekon, Hakan Erbil

  Rejuvenasyon
  Berna Şanlı

  Hangi lazer hangi endikasyonda ?
  Gökhan Gökler

  Kimyasal soyma
  Aslı Kaptanoğlu

  Kozmetik girişimlerde komplikasyonlar ve yönetimi
  Hakan Erbil

  Öne çıkan mesajlar
  Hakan Erbil

  Tartışma

  15:30 - 17:00
  PANEL - 8: PSORİASİS
  B SALONU


  15:30 - 15:45


  15:45 - 16:00


  16:00 - 16:15


  16:15 - 16:30


  16:30 - 16:35  16:35 - 16:40  16:40 - 17:00
  Oturum Başkanları : Mehmet Ali Gürer, Ali Haydar Parlak

  İnflamatuar yolaklar, sitokinler ve antagonistleri
  Murat Borlu

  Olgularla geleneksel tedaviler
  Başak Yalçın

  Olgularla akılcı biyolojik ajan seçimi ve kullanımı
  Esra Adışen

  Biyolojik ajanların istenmeyen etkileri
  Sibel Alper

  SS – 04 Anti-TNF ve siklosporin verilen SKH-1 tüysüz farelerde Dar-bant UVB tedavisinin deri kanseri oluşturma potansiyelinin incelenmesi
  Aslan Yürekli

  SS – 44 Psoriasis hastalarında biyolojik ajan seçimlerinin değerlendirilmesi ve tedavi geçişlerinin izlenmesi: Multimerkez retrospektif gözlemsel çalışma
  Ezgi Özkur

  Tartışma

  15:30 - 17:00
  PANEL - 9: DERMATOLOJİDE EN YENİLER
  C SALONU


  15:30 - 15:45


  15:45 - 16:00


  16:00 - 16:15


  16:15 - 16:30


  16:35 - 16:40


  16:40 - 17:00
  Oturum Başkanları : Sedat Özçelik, Murat Durdu

  Yeni tanımlanan deri hastalıkları
  İlgen Ertam

  Son 3 yılda dermatolojide neler oldu ?
  Gülşen Akoğlu

  Günlük yaşam ve dermatoloji pratiğinde yapay zeka
  Murat Durdu

  Dermatoloji alanında yenilikçi ürünler
  Melih Akyol

  SS – 22 İlaca bağlı Pemfigoid; sistematik literatür taraması
  Aslı Bilgiç

  Tartışma

  17:00 - 18:00
  KONFERANS - 5
  A SALONU
   
  Oturum Başkanları : İnci Mevlitoğlu, Mualla Polat

  Photodynamic Therapy in Dermatology
  Yolanda Gilaberte

 • 27 Eylül 2019, Cuma

  BİLİMSEL PROGRAM
  08:30 - 09:40
  PANEL - 10 FOTODERMATOLOJİ
  A SALONU


  08:30 - 08:45


  08:45 - 09:00


  09:00 - 09:15


  09:15 - 09:30


  09:30 - 09:40
  Oturum Başkanları : Günseli Öztürk, Ertan Yılmaz

  Psoriasisde fototerapi
  Ertan Yılmaz

  Vitiligoda fototerapi
  Meltem Uslu

  Mikozis fungoideste fototerapi
  Zennure Takçı

  Diğer endikasyonlarda fototerapi
  Özlem Su Küçük

  Tartışma

  08:30 - 09:40
  PANEL - 11: SAĞLIKLI YAŞA, SAĞLIKLI KAL!
  B SALONU


  08:30 - 08:50


  08:50 - 09:10


  09:10 - 09:30


  09:30 - 09:40
  Oturum Başkanları : Hamdi Memişoğlu, Gonca Elçin

  Her yönüyle metabolik sendrom
  Zeynep Cantürk

  Doğrusu ve yanlışıyla sağlıklı beslenme
  Sibel Güldiken

  Sağlık için spor: hangi egzersiz, ne sıklık ve süreyle ?
  Füsun Ardıç

  Tartışma

  08:30 - 09:40
  WORKSHOP: EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ: KURAMSAL ve UYGULAMA SINAVI YAPMAK
  C SALONU
  Oturum Başkanları : Mehmet Salih Gürel, Murat Durdu

  Eğitici : Kemal Alimoğlu

  09:40 - 10:35
  KENDİNİZİ SINAYIN (Keypadli oturum)
  A SALONU


  09:40 - 09:55


  09:55 - 10:10


  10:10 - 10:25


  10:25 - 10:35
  Oturum Başkanları : Cengizhan Erdem, Şevki Özdemir

  İleri klinik dermatoloji
  Can Baykal

  Dermoskopi
  İkbal Aydıngöz

  Dermatopatoloji
  Şeniz Duygulu

  Tartışma

  10:35 - 10:50
  KAHVE ARASI
  10:50 - 12:00
  PANEL - 12: MELANOSİTİK NEVUS ve MELANOM
  A SALONU


  10:50 - 11:10


  11:10 - 11:30


  11:30 - 11:50


  11:50 - 12:00
  Oturum Başkanları : Fezal Özdemir, Mustafa Turhan Şahin

  Melanositik nevuslar nasıl izlenir ?
  Bengü Nisa Akay

  Klinikten dermoskopiye melanom
  Sedef Şahin

  Melanomda güncel bilgiler ışığında evreye uygun yaklaşım
  Fezal Özdemir

  Tartışma

  10:50 - 12:00
  PANEL - 13: TEDAVİSİ ZOR HASTALIKLARIMIZ-1
  B SALONU


  10:50 - 11:05


  11:05 - 11:20


  11:20 - 11:35


  11:35 - 11:50


  11:50 - 12:00
  Oturum Başkanları : Emel Fetil, Zerrin Öğretmen

  Güncel dermatoloji pratiğinde iktiyozlara yaklaşım
  Serap Utaş

  Greft versus host hastalığı
  Burhan Engin

  Mukozaların premalign ve malign hastalıkları
  Can Ceylan

  Melazma
  Demet Çiçek

  Tartışma

  10:50 – 12:00
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 5
  C SALONU


  10:50 - 10:57


  10:57 - 11:04


  11:04 - 11:11


  11:11 - 11:18  11:18 - 11:25


  11:25 - 11:32  11:32 - 11:39


  11:39 - 11:46


  11:46 - 11:53


  11:53 - 12:00
  Oturum Başkanları : Osman Köse, Züleyha Özgen

  SS - 01 Pemfigus Vulgaris Hastalarında Cerrahpaşa Deneyimi
  Defne Özkoca

  SS - 08 İleri Evre Kanserlerin İşaretçisi Kutanöz Metastaz: 50 Hastanın Retrospektif İncelemesi
  Cemre Büşra Türk

  SS - 11 Alopesia Areata Tedavisinde Tofasitinib: 15 Hastalık Olgu Serisi
  Züleyha Özgen

  SS - 18 Dental Folikül Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Atopik Dermatitli ve Psoriasisli Hastaların Periferik Kan T Lenfosit Alt Grupları, Apoptoz ve Enflamatuar Sitokin Düzeylerine Etkisi
  Noushin Zibandeh

  SS - 28 Seboreik Dermatit Hastalarında Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Funda Kemeriz

  SS - 36 Metilkloroizotiazolinon/metilizotiazolinon karışımı ve metilizotiazolinona bağlı görülen alerjik kontakt dermatit olgularının değerlendirilmesi: 23 yıllık retrospektif, kesitsel, tek merkezli bir çalışma
  Sıla Kılıç Sayar

  SS - 39 Alopesi Aretada Histopatolojik Foliküler Bant Sayısının Hastalığın Klinik Şiddeti ve Tedavi Yanıtı ile İlişkisi
  Güllü Gencebay

  SS - 43 Büllöz Pemfigoid Tanılı Hastaların Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Beste Nigar Gök Yalçın

  SS - 59 Hidradenitis Süpürativa Hastalarında Bağırsak Mikrobiyomunun İncelenmesi
  Neslihan Demirel Öğüt

  SS - 61 Edinsel Perforan Dermatozlar: 80 Hastanın Epidemiyolojik, Klinik, Histopatolojik ve Tedavi Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Müge Göre Karaali


  12:00 - 12:45
  KONFERANS - 6
  A SALONU
  Oturum Başkanları : Göksun Karaman, İdil Ünal

  Herpes zoster: from prevention to complications and management
  Sinead Langan

  12:45 - 13:45
  ÖĞLE YEMEĞİ
  13:45 - 14:25
  Lilly Uydu Sempozyumu
  A SALONU
  Moderatör : Serhat İnalöz

  Konuşmacı: Esra Adışen
  13:45 - 14:25
  Farmatek Uydu Sempozyumu - Psöriasis hastaları için hayata sarılın
  B SALONU
  14:25 - 16:10
  DERMATOPATOLOJİDE EN YENİLER
  A SALONU


  14:25 - 14:55


  14:55 - 15:20


  15:20 - 15:45


  15:45 - 15:50


  15:50 - 16:10
  Oturum Başkanı : Cengizhan Erdem

  Melanom: evrelemede yenilikler, raporlama
  Nesimi Büyükbabani

  Spitzoid tümörler
  Cuyan Demirkesen

  Deri lenfomalarının sınıflamasındaki yenilikler
  Aylin Okçu Heper

  SS – 50 Mikozis fungoideste miR-155 ve miR-34a ekspresyon düzeyi
  Nevin Güler

  Tartışma

  14:25 – 16:10
  PANEL - 14: DERİ ENFEKSİYONLARI: KORUNMA ve TEDAVİ
  B SALONU


  14:25 - 14:40


  14:40 - 14:55


  14:55 - 15:10


  15:10 - 15:25


  15:25 - 15:40


  15:40 - 15:45  15:45 - 16:10
  Oturum Başkanları : Nuran Allı, Mehmet Harman

  Türkiye'de öne çıkan enfeksiyonlar
  Mehmet Harman

  Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  Bilal Doğan

  Dermatolojide antimikrobiyal ajanların akılcı kullanımı
  Hilal Kaya Erdoğan

  Aşılar
  Selda Pelin Kartal

  Derinin yüzeyel mantar enfeksiyonları
  Sibel Doğan

  SS – 21 Kutanöz Leishmaniasis Konusunda Deneyimli Dermatolog Tarafından Yapılan Lezyonal Yaymaların Kutanöz Leishmaniasiste Tanısal Değeri
  İsa An

  Tartışma

  14:25 - 16:10
  ASİSTANLARIMIZ SORUYOR-2: MESLEKİ SORUNLARIMIZ
  C SALONU
  Oturum Başkanları : Sema Karaoğlu, Gonca Saraç

  Panelistler: Burak Yalçın, Burak Günay, Seçil Yiğen, Özlem Çakıcı

  Mecburi hizmet yapan hekim gözüyle
  Emine Erkan

  Muayenehane hekimi gözüyle
  Tuğrul Dereli

  Genç akademisyen gözüyle
  Sezgi Sarıkaya Solak

  Özel hastanede çalışan hekim gözüyle
  Mustafa Özdemir

  Kamu hastanesinde çalışan hekim gözüyle
  Feride Çoban Gül

  16:10 - 16:30
  KAHVE ARASI
  16:30 - 18:30
  TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ GENEL KURULU
  A SALONU

 • 28 Eylül 2019, Cumartesi

  BİLİMSEL PROGRAM
  08:30 - 09:45
  PANEL - 15: OTOİMMÜN BÜLLÜ HASTALIKLARDA YENİLİKLER
  A SALONU


  08:30 - 08:45


  08:45 - 09:00


  09:00 - 09:15


  09:15 - 09:30


  09:30 - 09:45
  Oturum Başkanları : Mukaddes Kavala, Soner Uzun

  Pemfigus
  Savaş Yaylı

  Büllöz pemfigoid
  Züleyha Özgen

  Deri-mukoza bakımı, destek tedavileri
  Soner Uzun

  İmmunmodulatuar ilaçların optimal kullanımı
  Nilgün Şentürk

  Tartışma

  08:30 - 09:45
  PANEL - 16: TEDAVİSİ ZOR HASTALIKLARIMIZ-2
  B SALONU


  08:30 - 08:45


  08:45 - 09:00


  09:00 - 09:15


  09:15 - 09:30


  09:30 - 09:45
  Oturum Başkanları : Neslihan Şendur, Akın Aktaş

  Palmoplantar dermatozlar
  Kamer Gündüz

  Dermatolojik cerrahide zorluklar ve çözümleri
  Necmettin Akdeniz

  Rozase
  Yelda Kapıcıoğlu

  Pitriyazis rubra pilaris ve liken planus
  Neslihan Şendur

  Tartışma

  09:45 - 10:05
  KAHVE ARASI
  10:05 - 10:55
  KONFERANS - 7 EADV’NİN ÜLKEMİZ DERMATOLOGLARI AÇISINDAN ÖNEMİ
  A SALONU


  10:05 - 10:20


  10:20 - 10:35


  10:35 - 10:55


  10:35 - 10:55


  10:55 - 11:05
  Oturum Başkanları : Mehmet Ali Gürer, Sedef Şahin

  Geçmişten günümüze EADV ile Türk Dermatolojisi arasındaki ilişki
  Can Baykal

  EADV'nin sağladığı eğitim ve araştırma olanakları
  Erkan Alpsoy

  EADV'nin eğitimlerine katılan genç meslektaşlarımızın izlenimleri, önerileri
  Gonca Saraç

  EADV'nin eğitimlerine katılan genç meslektaşlarımızın izlenimleri, önerileri
  Gizem Pınar Sun

  Tartışma ve kapanış


  11:05 - 12:15
  PANEL - 17: SİSTEMİK HASTALIKLAR ve DERİ
  A SALONU


  11:05 - 11:20


  11:20 - 11:35


  11:35 - 11:50


  11:50 - 12:05


  12:05 - 12:15
  Oturum Başkanları : Cem Mat, Deniz Yücelten

  Lupus, skleroderma
  Serap Öztürkcan

  Vaskülitler
  Erkan Alpsoy

  Tanıdan tedaviye pannikülitler
  Güliz İkizoğlu

  Behçet sendromu
  Ayşe Boyvat

  Tartışma

  11:05 - 12:15
  PANEL - 18: DERİ BAKIMI ve YARA TEDAVİSİ
  B SALONU


  11:05 - 11:20


  11:20 - 11:35


  11:35 - 11:50


  11:50 - 12:05


  12:05 - 12:15
  Oturum Başkanları : Güzin Özarmağan, Ali Haydar Parlak

  Dermatolog gözüyle fonksiyonel tıp
  Aylin Türel Ermertcan

  Dermatokozmetikler: hangi durumda hangi ürün ?
  Mukadder Koçak

  Akut yara tedavisi
  Algün Polat Ekinci

  Kronik yara tedavisi
  Tamer İrfan Kaya

  Tartışma

  12:15 - 13:00
  KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ
  A SALONU